| Login
Deutsch English
Menu
Formularz zamówienia on-line
Formularz zamówienia


Formularz zamówienia (PDF)

Formularz Zamówienia
(DOC 109KB), (PDF 49KB)

Składanie zamówień

Proszę wybrać dogodną dla siebie pisemną formę złożenia zamówienia:

   FAX: (22) 673 02 42

    E-mail: zamowienia@compart.pl

     Formularz kliknij tutaj

Kontakt

CompArt International M.M. Kałużni Sp. Jawna 
Hetmańska 35 
04-305 Warszawa 
Tel. (22) 6108527 
Fax (22) 6730242  
info@compart.pl
http://www.compart.pl

Numer konta:
Deutsche Bank PBS S.A.
15191011234400120121210001

  
Zamówienia


Warunkiem wstępnym dokonania transakcji handlowej jest złożenie przez Odbiorcę Zamówienia zgodnego z treścią wzoru zamówienia. W zamówieniach poza dokładną specyfikacją produktów prosimy określać oczekiwane terminy i sposoby dostawy oraz płatności. Wszelkie nieścisłości mogą opóźnić realizację zamówienia.

Procedura realizacji zamówień

Zamówienia detaliczne o wartości do 1.000 PLN:

 • Zamówienie podpisane czytelnie w oryginale lub kopii;
 • Wysyłka towaru lub potwierdzenie w ciągu 24 godzin;
 • Sposób płatności: gotówka lub pobranie.

Zamówienia o wartości powyżej 1.000 PLN:

 • Zamówienie musi być czytelnie podpisane przez reprezentantów, wysłane faksem i w oryginale. Towar nie zostanie wysłany, bez oryginalnego zamówienia. Wysyłka towaru lub potwierdzenie w ciągu 24 godzin;
 • Kopie aktualnych dokumentów rejestrowych;
 • Oryginalne upoważnienie do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy w przypadku wysyłki towaru;
 • Upoważnienie do podpisywania faktur VAT dla osoby odbierającej fakturę i towar. 

Zamówienia ramowe i zamówienia o wartości powyżej 10.000 €:

 • Umowa o dostawy podpisana przez reprezentantów (w oryginale, podpisy muszą być czytelne);
 • Kopie aktualnych dokumentów rejestrowych; 
 • Zamówienie musi być czytelnie podpisane przez reprezentantów, w oryginale. Towar nie zostanie wysłany, bez oryginalnego zamówienia;
 • Oryginalne upoważnienie do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy w przypadku wysyłki towaru lub upoważnienie do odbioru towaru;
 • Zamówienie musi być potwierdzone w ciągu 7 dni.

Wzory zamówień

Formularz Zamówienia (DOC 109KB), (PDF 49KB)


Ceny

Wszystkie prezentowane ceny są wyrażone w złotych polskich i są cenami netto (z wliczonym cłem, bez podatku VAT).


 Termin realizacji

Dokładny termin jest każdorazowo potwierdzany.


 Dostawy

Na zlecenie Zamawiającego wyrażone w zamówieniu CompArt International wysyła produkty za pośrednictwem firmy spedycyjnej. Czas trwania przesyłki wynosi 24 godziny.

Na życzenie Zamawiającego wyrażone w zamówieniu, odbioru towaru można dokonać bezpośrednio z siedziby CompArt International w dni robocze. Nie odebranie towarów w ciągu 5 dni roboczych - od daty zakupu może być uznane przez CompArt International za jednostronne odstąpienie przez Zamawiającego od umowy. W przypadku odbiorów osobistych lub dokonywanych przez spedytora wskazanego przez Zamawiającego wymagamy pisemnego upoważnienia do odbioru.

Formularz upoważnienia do odbioru towaru (DOC 25KB), (PDF 47KB)


 Reklamacje dostaw

Reklamacje dotyczące niezgodności dostawy z fakturą lub zamówieniem przyjmowane są najpóźniej w momencie odbioru towaru. W przypadku reklamacji dostawy realizowanej za pośrednictwem spedytora, Odbiorca zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem firmy spedycyjnej i powiadomić CompArt International. Reklamacje nie spełniające podanej procedury nie będą uwzględniane.


 Płatności

Płatności powinny być dokonane najpóźniej w dniu wysyłki/odbioru towaru. Firma dokonująca zakupów po raz pierwszy otrzymuje warunki płatności gotówkowej, pobrania lub przedpłaty do wyboru. CompArt International zastrzega sobie prawo wyboru optymalnej formy płatności - przelew, gotówka do równowartości 1000 €. Kasa CompArt International nie przyjmuje wpłat gotówkowych powyżej równowartości 1000 €. 
Przelew na rachunek w Deutsche Banku PBS S.A. 15191011234400120121210001.

Przy osobistym odbiorze towaru w biurze przy ul. Hetmańskiej 35 w Warszawie istnieje możliwość płatności kartą.

 

  
Copyright 2012 CompArt International